Thiết kế web - Vũng Tàu - Trả tiền khi đã hài lòng với dự án!

 
 

Ngày nay, Internet được sử dụng như một phương tiện quảng bá đại chúng trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Để hòa mình chung vào nền kinh tế thế giới, không gì hơn là nên có một website riêng. Đó là con đường ngắn nhất đi đến thành công, nắm bắt nhiều cơ hội phát triển kinh doanh của khách hàng với các đối tác trong và ngoài nước. Vậy thì tại sao các Doanh nghiệp lại không tự trang bị cho mình một Website?

Chúng tôi xin trân trọng giớ thiệu tới quý khách các gói thiết kế web sau:

I.Thiết kế website gói A180

1.   Trang chủ ( Giao diện chính của website )

2.   Giới thiệu Công ty ( Trình bày các nội dung và hình ảnh giới thiệu công ty )

3.   Trang sản phẩm  ( Trình bày và giới thiệu tất cả các sản phẩm công ty )

4.   Trang liên hệ ( From điền thông tin và gửi liên hệ ) 

5.   Tin tức & Sự kiện ( Trình bày và đưa các tin tức và sự kiện của công ty )

6.   Thống kê truy cập ( Các chỉ số thống kê cho web, thành viên, online, lượt truy cập)

7Admin quản trị website(Chức năng dành riêng cho quản trị cập nhật và quản lý web)

II.Thiết kế website B240

1.   Trang chủ ( Giao diện chính của website )

2.   Giới thiệu Công ty ( Trình bày các nội dung và hình ảnh giới thiệu công ty )

3.   Trang sản phẩm  ( Trình bày và giới thiệu tất cả các sản phẩm công ty )

4.   Trang dịch vụ ( Trình bày và giới thiệu các dịch vụ công ty )

5.   Trang liên hệ ( From điền thông tin và gửi liên hệ )

6.   Tin tức & Sự kiện ( Trình bày và đưa các tin tức và sự kiện của công ty )

7. Thống kê truy cập ( Các chỉ số thống kê cho web, thành viên, online, lượt truy cập )

8. Liên kết website ( Chức năng  trao đổi logo, banner quảng cáo, liên kết web )

9. Thống kê xem nhiều nhất ( Cho biết sản phẩm được lick xem nhiều nhất )

10.Admin quản trị website(CN dành riêng cho quản trị cập nhật và quản lý web)

III.Thiết kế website C350

1.   Trang chủ ( Giao diện chính của website )

2.   Giới thiệu Công ty ( Trình bày các nội dung và hình ảnh giới thiệu công ty )

3.   Trang sản phẩm  ( Trình bày và giới thiệu tất cả các sản phẩm công ty )

4.   Trang dịch vụ ( Trình bày và giới thiệu các dịch vụ công ty )

5.   Trang liên hệ ( From điền thông tin và gửi liên hệ )

6.   Trang đặt, mua hàng ( Chọn hàng và đăng ký đặt, mua hàng )

7.   Tin tức & Sự kiện ( Trình bày và đưa các tin tức và sự kiện của công ty )

8.   Trang thành viên ( Khách truy cập có thể đang ký làm khách hàng thành viên )

9.   Trang tìm kiếm ( Chức năng tìm kiếm trên web, giúp tìm kiếm nhanh )

10. Thống kê truy cập ( Các chỉ số thống kê cho web, thành viên, online, lượt truy cập )

11. Hỗ trợ trực tuyến ( Cài nick yahoo Messenger không hạn chế )

12. Liên kết website (CN cho phép trao đổi logo, banner quảng cáo, liên kết web)

13. Thống kê xem nhiều nhất ( Cho biết sản phẩm được lick xem nhiều nhất )

14. Thông tin cần biết ( Giá vàng, giá ngoại tệ, dự báo thời tiết )

15. Admin quản trị website (CN dành riêng cho quản trị cập nhật và quản lý web)

IV.Thiết kế website D420

1.   Trang chủ ( Giao diện chính của website )

2.   Giới thiệu Công ty ( Trình bày các nội dung và hình ảnh giới thiệu công ty )

3.   Trang sản phẩm  ( Trình bày và giới thiệu tất cả các sản phẩm công ty )

4.   Trang dịch vụ ( Trình bày và giới thiệu các dịch vụ công ty )

5.   Trang liên hệ ( From điền thông tin và gửi liên hệ )

6.   Trang đặt, mua hàng ( Chọn hàng và đăng ký đặt, mua hàng )

7.   Tin tức & Sự kiện ( Trình bày và đưa các tin tức và sự kiện của công ty )

8.   Trang thành viên ( Khách truy cập có thể đang ký làm khách hàng thành viên )

9.   Trang tìm kiếm ( Chức năng tìm kiếm trên web, giúp tìm kiếm nhanh )

10. Thống kê truy cập ( Các chỉ số thống kê cho web, thành viên, online, lượt truy cập)

11. Hỗ trợ trực tuyến ( Cài nick yahoo Messenger không hạn chế )

12. Liên kết website(Chức năng cho phép trao đổi logo,banner quảng cáo, liên kết web)

13. Thống kê xem nhiều nhất ( Cho biết sản phẩm được lick xem nhiều nhất )

14. Thống kê tiêu biểu ( Cho biết sản phẩm mới, sản phẩm tiêu biểu, tin tức nổi bật )

15. Thông tin cần biết ( Giá vàng, giá ngoại tệ, dự báo thời tiết )

16. Chức năng bình trọn web (Cho phép khách truy cập đánh giá web của Quý khách)

17. Chức năng Download ( Cho phép tải tài liệu, bảng giá, hình ảnh ) 

18. Admin quản trị website(CN dành riêng cho quản trị cập nhật và quản lý web)

V.Thiết kế website E540

0.   Intro web ( Giao diện biểu tượng của web, được thiết kế theo ý tưởng )

1.   Trang chủ ( Giao diện chính của website )

2.   Giới thiệu Công ty ( Trình bày các nội dung và hình ảnh giới thiệu công ty )

3.   Trang sản phẩm  ( Trình bày và giới thiệu tất cả các sản phẩm công ty )

4.   Trang dịch vụ ( Trình bày và giới thiệu các dịch vụ công ty )

5.   Trang liên hệ ( From điền thông tin và gửi liên hệ )

6.   Trang đặt, mua hàng ( Chọn hàng và đăng ký đặt, mua hàng )

7.   Tin tức & Sự kiện ( Trình bày và đưa các tin tức và sự kiện của công ty )

8.   Trang thành viên ( Khách truy cập có thể đang ký làm khách hàng thành viên )

9.   Trang tìm kiếm ( Chức năng tìm kiếm trên web, giúp tìm kiếm nhanh )

10. Thống kê truy cập ( Các chỉ số thống kê cho web, thành viên, online, lượt truy cập)

11. Hỗ trợ trực tuyến ( Cài nick yahoo Messenger không hạn chế )

12. Liên kết website(CN cho phép trao đổi logo,banner quảng cáo, liên kết web)

13. Thống kê xem nhiều nhất ( Cho biết sản phẩm được lick xem nhiều nhất )

14. Thống kê tiêu biểu ( Cho biết sản phẩm mới, sản phẩm tiêu biểu, tin tức nổi bật )

15. Thông tin cần biết ( Giá vàng, giá ngoại tệ, dự báo thời tiết )

16. Chức năng bình trọn web(Cho phép khách truy cập đánh giá web của Quý khách)

17. Chức năng Download ( Cho phép tải tài liệu, bảng giá, hình ảnh )

18. Chức năng góp ý - Hỏi đáp(Cho phép khách truy cập gửi bài góp ý và đặt câu hỏi)

19. Admin quản trị website(CN dành riêng cho quản trị cập nhật và quản lý web)

VI.Thiết kế website F1200

0.   Intro web ( Giao diện biểu tượng của web, được thiết kế theo ý tưởng )

1.   Trang chủ ( Giao diện chính của website )

2.   Giới thiệu Công ty ( Trình bày các nội dung và hình ảnh giới thiệu công ty )

3.   Trang sản phẩm  ( Trình bày và giới thiệu tất cả các sản phẩm công ty )

4.   Trang dịch vụ ( Trình bày và giới thiệu các dịch vụ công ty )

5.   Trang liên hệ ( From điền thông tin và gửi liên hệ )

6.   Trang đặt, mua hàng ( Chọn hàng và đăng ký đặt, mua hàng )

7.   Tin tức & Sự kiện ( Trình bày và đưa các tin tức và sự kiện của công ty )

8.   Trang thành viên ( Khách truy cập có thể đang ký làm khách hàng thành viên )

9.   Trang tìm kiếm ( Chức năng tìm kiếm trên web, giúp tìm kiếm nhanh )

10. Thống kê truy cập ( Các chỉ số thống kê cho web, thành viên, online, lượt truy cập)

11. Hỗ trợ trực tuyến ( Cài nick yahoo Messenger không hạn chế )

12. Liên kết website (Chức năng cho phép trao đổi logo,banner quảng cáo,liên kết web)

13. Thống kê xem nhiều nhất ( Cho biết sản phẩm được lick xem nhiều nhất )

14. Thống kê tiêu biểu (Cho biết sản phẩm mới - bán chạy, SP tiêu biểu, tin tức nổi bật)

15. Thông tin cần biết ( Giá vàng, giá ngoại tệ, dự báo thời tiết )

16. Chức năng bình trọn web( Cho phép khách truy cập đánh giá website của Quý khách)

17. Chức năng Download ( Cho phép tải tài liệu, bảng giá, hình ảnh )

18. Chức năng góp ý - Hỏi đáp(Cho phép khách truy cập gửi bài góp ý và đặt câu hỏi)

19. Chức năng rao vặt ( Doanh nghiệp đăng ký thành viên và giới thiệu )

20. Chức năng thanh toán(kết nối cổng PayPal, IecGold, IpayMent, Moneygram)

21. Admin quản trị website(Chức năng dành riêng cho quản trị cập nhật và quản lý web)

 

   Lưu ý:

Trước khi web được chúng tôi tiến hành thiết kế nhân viên phụ trách sẽ xác định công việc lần cuối với Quý Khách, khi web xong phần demo Quý khách có thể duyệt qua và có chỉnh sửa nếu cần thiết. Sau khi chỉnh sửa và được chấp nhận của Quý khách, chúng tôi tiến hành đưa qua khâu lập trình web. Trong thời gian lập trình chúng tôi không chấp nhận sự thay đổi giao diện, chức năng, tính năng web. Nếu có nhu cầu Quý khách có thể đăng ký, chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp khi web được hoàn thành và chạy trên mạng. Xin cảm ơn.

ĐĂNG KÝ NGAY

Giá web doanh nghiệp

Thời gian: 6 ngày

từ $180 Website doanh nghiệp *

+ $10/năm Tên miền quốc tế (.com/net)

+ $72/năm Lưu trữ web (Việt Nam/ Quốc tế)

 
Chúng tôi cũng hỗ trợ
 • Tối ưu hóa website.
 • Sửa chữa lỗi phát sinh.
 • Backup định kỳ hàng tuần.
 • Hỗ trợ qua điện thoại & ticket
 • Đăng ký web vào các danh bạ.
 • Đăng ký web vào các máy tìm kiếm
 • Chăm sóc web 1 tháng đầu miễn phí
Hỗ trợ trình duyệt
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari
 • Opera
 

(*) Giá & thời gian thực hiện các loại website khác nhau là khác nhau. Vì thế bạn nên xem thật kỹ trước khi thực hiện đặt hàng.
(†,‡) Tên miền (domain) & lưu trữ web (hosting) là tùy chọn. Bạn có thể đăng ký với bất kỳ nhà cung cấp nào, chúng tôi không bắt buộc bạn phải đăng ký với chúng tôi.


Đặt hàng và thanh toán khi thấy kết quả!
Hỗ trợ khách hàng